දොරමඩල සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය – 2020

ජාතික සාහිත්ය මාසය නිමිත්තෙන් සිසුන්ගේ සාහිත්ය හා කලා කුසලතා ඉදිරිපත් කිරීමට තෝතැන්නක් සකසා දෙනු වස් “දොරමඩල” සාහිත්ය කලා මහෝත්සවය ඔක්.02 දින උදෑසන 8.00 සිට ශ්රී ලංකා පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් ආයතන පරිශ්රයේදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි.
මෙම කලා උළෙලට සමගාමීව සැප්.14-20 සාහිත්ය සතිය තුළ පවත්වන ලද සාහිත්ය තරඟාවලියේ දී සිසුහු කථික, විවාද, චිත්ර, කෙටිකතා හා පද්ය රචනා යන අංශ ඔස්සේ තරඟ සඳහා සහභාගී වූහ.
මෙම උත්සවයේ ප්රථම භාගය “කලාගම” සංකල්පය ප්රමුඛ කරගත් සංස්කෘතික වැඩසටහනක් වන අතර දෙවන භාගය විචාරාත්මක ගීත සන්ධ්යාවක්, මෝස්‌තර නිරුපන දැක්මක් සහ සුහද හමුවක් ලෙස පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත. එදින ගරු කර්මාන්ත අමාත්ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමා සහ බතික්, අත්යන්ත්ර රෙදි සහ දේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන රාජ්ය අමාත්ය දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා ප්රධාන ආරාධිතයන් වශයෙන් සහභාගී වීමට නියමිතය.
අප ආයතනයේ අධ්යක්ෂ ජනරාල් සරත් ප්රනාන්දු මහතාගේ අනුශාසකත්වය මත ශාන්ත රත්නායක මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් ආයතනයේ ශිෂ්ය සංගමය මගින් මෙම උළෙල සංවිධානය කරනු ලබයි.